Tullbestämmelser

För information om Tullen och gällande tullbestämmelser kontakta Tullverket, Telefon: 0771-520 520.
Mer information hittar du på Tullverkets hemsida, www.tullverket.se.