Parkering

Dukaten Parkering erbjuder lång- och korttidsparkering vid Linköping City Airport.

Långtidsparkering

Omkring 50 meter från terminalen finns två långtidsparkeringar (Nedre och Övre) som har samma öppettider som flygplatsterminalen. Parkeringen har ett bomsystem och betalning av parkerad tid sker i efterhand.

Vid infartsbommen checkar man in med kreditkort och betalning görs i samband med utfart vid bommen. Man kan också välja att ta en biljett vid infartsbommen och betala i betalautomat på långtidsparkeringen. Biljetten används sedan för utcheckning i utfartsbommen.

Dukatens hemsida ser du hur många lediga platser som finns just nu. Här går det också att förboka parkeringsplats på Nedre långtidsparkeringen.

Vi accepterar de allra flesta betal-, kredit- och bensinkort (VISA, Mastercard, Statoil, OK Q8, Preem, Shell, St1, Volvokort).

P-avgift:

Dag 1: 20 kr/timme, max 130 kr
Dag 2-4: 130 kr/påbörjat dygn
Från dag 5: 40 kr/påbörjat dygn
Maxpris 30 dagar: 1 000 kr
Årskort: 8 500 kr

Årskortet kan inte utfärdas i betalautomat. Kontakta Dukaten 013-205410 för mer information.

Korttidsparkering

I anslutning till terminalbyggnaden finns ett begränsat antal platser för besökare till Linköping City Airport. Avgift: 20 kr per timma. Max parkeringstid 2 timmar.

Handikapparkering

Vid besök till Linköping City Airport finns markerade p-platser i direkt anslutning till terminalbyggnaden. Fri parkering max 2 timmar. Vid resa hänvisas till ordinarie långtidsparkering.

Du är kanske intresserad av...