Parkering

Dukaten Parkering erbjuder lång- och korttidsparkering vid Linköping City Airport.

Observera att parkeringarna är öppna i samband med  flygplatsens öppettider.  Övrig tid är området stängt.

Långtidsparkering

De båda långtidsparkeringarna, Övre och Nedre, ligger 50-100 meter från flygplatsterminalen.

Parkeringarna har ett bomsystem och betalning av parkerad tid sker i efterhand. Vid infartsbommen checkar man in med kreditkort och betalning görs i samband med utfart vid bommen. Om man är ansluten till Dukatens Linparksystem fungerar det lika som i övriga parkeringsanläggningar med bommar. Det går inte att förboka någon parkeringsplats men på Dukatens hemsida ser du hur många lediga platser som finns just nu.

På Nedre långtidsparkeringen finns även laddplatser för elbilar, ett samarbete mellan Dukaten och Mer. Här finns mer information om hur det fungerar.

P-avgift:

Dag 1: 23 kr/timme, max 130 kr
Dag 2-4: 130 kr/påbörjat dygn
Från dag 5: 40 kr/påbörjat dygn
Maxpris 30 dagar: 1 000 kr
Årskort: 11 000 kr

Kontakta Dukaten 013-205410 för mer information.

Korttidsparkering

I anslutning till terminalbyggnaden finns ett begränsat antal platser för besökare till Linköping City Airport med max parkeringstid 2 timmar. Avgift: 23 kr per timma.

Om det är fullt på korttidsparkeringen, eller om man behöver parkera lite längre tid, kan man parkera på Övre eller Nedre långtidsparkeringen.  Avgift: 23kr per timma.

Handikapparkering

Vid besök till Linköping City Airport finns markerade p-platser i direkt anslutning till terminalbyggnaden. Fri parkering max 2 timmar. Vid resa hänvisas till ordinarie långtidsparkering.