Parkering

Dukaten Parkering erbjuder lång- och korttidsparkering vid Linköping City Airport.

Långtidsparkering

Omkring 50 meter från terminalen finns Nedre långtidsparkeringen som har samma öppettider som flygplatsterminalen. Parkeringen har ett bomsystem och betalning av parkerad tid sker i efterhand.

Vid infartsbommen checkar man in med kreditkort och betalning görs i samband med utfart vid bommen. Om man är ansluten till Dukatens Linparksystem fungerar det lika som i övriga parkeringsanläggningar med bommar.

Dukatens hemsida ser du hur många lediga platser som finns just nu och här går det också att förboka parkeringsplats på Nedre långtidsparkeringen.

De allra flesta betal-, kredit- och bensinkort accepteras (VISA, Mastercard, Statoil, OK Q8, Preem, Shell, St1, Volvokort).

P-avgift:

Dag 1: 20 kr/timme, max 130 kr
Dag 2-4: 130 kr/påbörjat dygn
Från dag 5: 40 kr/påbörjat dygn
Maxpris 30 dagar: 1 000 kr
Årskort: 8 500 kr

Årskortet kan inte utfärdas i betalautomat. Kontakta Dukaten 013-205410 för mer information.

Korttidsparkering

I anslutning till terminalbyggnaden finns ett begränsat antal platser för besökare till Linköping City Airport. Avgift: 20 kr per timma. Max parkeringstid 2 timmar.

Handikapparkering

Vid besök till Linköping City Airport finns markerade p-platser i direkt anslutning till terminalbyggnaden. Fri parkering max 2 timmar. Vid resa hänvisas till ordinarie långtidsparkering.

Du är kanske intresserad av...