Parkering

Dukaten Parkering erbjuder lång- och korttidsparkering vid Linköping City Airport.

Långtidsparkering*

Omkring 50 meter från terminalen finns två långtidsparkeringar (Nedre och Övre) som har samma öppettider som flygplatsterminalen. Parkeringen har ett bomsystem och betalning av parkerad tid sker i efterhand.

Vid infartsbommen checkar man in med kreditkort och betalning görs i samband med utfart vid bommen. Man kan också välja att ta en biljett vid infartsbommen och betala i betalautomat på långtidsparkeringen. Biljetten används sedan för utcheckning i utfartsbommen.

Dukatens hemsida ser du hur många lediga platser som finns just nu. Här går det också att förboka parkeringsplats på Nedre långtidsparkeringen.

Vi accepterar de allra flesta betal-, kredit- och bensinkort (VISA, Mastercard, Statoil, OK Q8, Preem, Shell, St1, Volvokort).

P-avgift:

Dag 1: 18 kr/timme, max 130 kr
Dag 2-4: 130 kr/påbörjat dygn
Från dag 5: 40 kr/påbörjat dygn
Maxpris 30 dagar: 1 000 kr
Årskort: 8 500 kr

Årskortet kan inte utfärdas i betalautomat. Kontakta Dukaten 013-205410 för mer information.

Korttidsparkering

I anslutning till terminalbyggnaden finns ett begränsat antal platser för besökare till Linköping City Airport. Avgift: 18 kr per timma. Max parkeringstid 2 timmar.

Handikapparkering

Vid besök till Linköping City Airport finns markerade p-platser i direkt anslutning till terminalbyggnaden. Fri parkering max 2 timmar. Vid resa hänvisas till ordinarie långtidsparkering.

* Försäkrad på långtidsparkeringen

Från och med mars 2016 köper Linköping City Airport en försäkring för alla resenärer som parkerar på flygplatsens långtidsparkering. Försäkringen täcker den självrisk som drabbar resenären i samband med en skada som inträffar på långtidsparkeringen, och som ersätts från den ordinarie bilförsäkringen.

OBS att om Du fått en parkeringsskada behöver Du lämna meddelande om bilens regnr, skadedatum och att skadan inträffat till info@nlaab.com inom 1 vecka från datumet för skadan – annars går rätten till ersättning förlorad.

För att Du som resenär på ett enkelt sätt kunna begära ersättning från försäkringsbolaget har flygplatsen tagit fram en hemsida, www.parkingclaims.com.

Förmåner för resenären (den försäkrade)

Försäkrad är enligt denna försäkring ägaren till fordon som parkerats på flygplatsens långtidsparkering och där resenären har flugit till och/eller från flygplatsen samt erlagt parkeringsavgift.

Försäkring gäller för den självrisk som ägaren till den parkerade bilen drabbas av i samband med en skada. För att ersättning enligt denna försäkring ska utgå ska skadan omfattas av fordonets ordinarie försäkring samt överstiga den avtalade självrisken.

Försäkringsbolaget ersätter självrisk upp till 15 000 SEK. För att ta försäkringen i anspråk behöver Du sända:

  • En kopia på Din flygbiljett
  • En kopia på Din parkeringsbiljett
  • En kopia på godkänt besked att skadan omfattas från det försäkringsbolag där Ditt fordon är försäkrat

OBS! Du behöver lämna meddelande om att skada inträffat till info@nlaab.com inom 1 vecka från skadetillfället för att inte förlora Din rätt enligt försäkringen.

Du är kanske intresserad av...