Hållbarhet

Vårt mål är att senast 2025 vara en fossilfri flygplats, en grön flygplats!

Vi ligger redan idag långt framme bland Sveriges flygplatser vad gäller vårt hållbarhetsarbete, under 2021 släpptes endast 300 kg CO2 ut från vår egen verksamhet. Vi ger oss dock inte förrän vid nått målet 0 kg!

Vad gör vi?

Hela vår fordonsflotta drivs på el eller HVO (biodrivmedel anpassat för dieselfordon). Värmen kommer från fjärrvärme och elen från vattenkraft. Våra uniformer är tillverkade av återvunnet material och vi är i en process att byta ut all belysning till LED. Inom kort kommer solcellspaneler att sättas upp på vårt terminaltak.

Vi är aktiva i Projektet Grön Flygplats, ett projekt som stöds av Europeiska Utvecklingsfonden och som enar de regionala flygplatserna i Sverige för ett hållbart resande.

Läs mer på www.gronflygplats.se

Att flyga idag är inte ett hållbart sätt att resa men mycket görs och utvecklingen går snabbt framåt. Utsläppen per flygresenär har minskat med 80 % de senaste 50 åren. Det innebär att en flygresa i dagsläget släpper ut mindre koldioxid än om man gör motsvarande resa med bil.

Nyligen genomfördes ”The Perfect Flight” i Sverige av flygbolaget BRA, en flygning med tillstånd att flyga en optimerad rutt i syfte att spara så mycket bränsle som möjligt. Utsläppet per passagerarkilometer reducerades till 34 g koldioxid. Gränsen för att få miljöbilsbonus går vi 60 g.

Enligt en rapport från Chalmers/Naturvårdsverket har inte svenskarnas utsläpp från flygresor ökat alls de senaste 18 åren. Det beror på mycket bränslesnålare flygplan, effektivare sätt att flyga och högre beläggningsgrad i flygplanen,

Koldioxidutsläpp från flygresor är dock en global fråga och resandet ökar i olika delar av världen.

Så när du måste flyga, gör ett aktivt val och välj att flyga med ett flygbolag som faktiskt försöker göra skillnad.

KLM har de senaste 15 åren legat i topp vad gäller sitt hållbarhetsarbete enligt Dow Jones Sustainability Index. Läs mer om KLMs arbete och hur du som resenär kan göra ditt flyg mer hållbart:

www.klm.se/information/sustainability