Från och med nu köper Linköping City Airport en försäkring för alla resenärer som parkerar på flygplatsens långtidsparkering. Försäkringen täcker den självrisk som drabbar resenären i samband med en skada som inträffar på långtidsparkeringen, och som ersätts från den ordinarie bilförsäkringen.

OBS att om Du fått en parkeringsskada behöver Du lämna meddelande om bilens regnr, skadedatum och att skadan inträffat till info@nlaab.com inom 1 vecka från datumet för skadan – annars går rätten till ersättning förlorad.

För mer information läs vidare här.